JAG, OSKYLDIGT DÖMD FÖR GROVT SEXUELLT ÖVERGREPP PÅ ETT 15 ÅRIGT BARN

RÄTTSSÄKERHETEN I FINLAND ÄR ETT ENDA STORT SKÄMT

I dagens läge kan vem som helst bli anklagad för våldtäkt eller sexuella övergrepp och sedan bli oskyldigt dömd utan några som helst bevis. Detta eftersom bevis inte behövs i dessa brottmål.
- Det räcker med att domaren/-na tycker att något som framkommit KUNDE stöda målsägandens påståenden.
- Att man själv har dokumentbevisning på att det faktiskt är fysiskt omöjligt att det kunnat ske spelar ingen roll alls, det bara bortförklaras i domen.
- Att det sedan framkommer ny avgörande bevisning i ärendet som skulle ha resulterat i en friande dom, spelar heller ingen roll för att högsta domstolen sätter nya lagar som gör det omöjligt att lämna in flera ansökningar om återbrytande/resning.
- Det är helt enkelt omöjligt att få upprättelse i Finland eftersom Högsta domstolen anser att det helt enkelt inte är deras problem.

ÄR DU DÖMD, SÅ ÄR DU KLASSAD SOM SKYLDIG! ÖVERALLT!!!

Hur mycket jag än försökte få upprättelse så kom svaret:
Men du är ju faktiskt dömd i två instanser!

Samma sak när jag väckte eget åtal om falsk angivelse:
Åtalet förkastades genom dom på grund av att jag var dömd med en lagakraftvunnen dom.
- Detta fast jag hade helt ny bevisning i målet som tidigare inte behandlats i huvudärendet.
- Detta fast Högsta domstolens president Timo Esko sa att detta är ju fel av den enkla anledningen att en dom kan ju vara felaktig.

JAG ÄR OSKYLDIGT DÖMD - FÖR ALLTID

Jag är oskyldigt dömd för "grovt sexuellt övergrepp på barn". Jag friades i tingsrätten av den lagfarne domarens avvikande åsikt, men hon röstades ner av de två icke lagfarna nämndemännen som varken hade utbildning eller erfarenhet angående sexuella övergrepp och konfabulerande barns påståenden.
Jag blev sedan dömd även i hovrätten, efter att ett vittne (målsägandens bästa kompis) ändrade sitt vittnesmål. Det nya vittnesmålet var totalt motstridigt till det hon sagt tidigare både i polisförhör och som vittne i tingsrätten. Tidigare hade hon till och med blånekat till samma fråga flera gånger, men efter att hon blev uppkallad till målsäganden och dennes jurist två dagar före hovrättsförhandlingen så ändrade hon sitt vittnesmål totalt så att det skulle stöda målsägandens påståenden.
Mina dokumentbevis på att det är fysiskt omöjligt att det kunnat ske, bortförklarades av rätten så att de kunde döma mig!
Att jag efteråt fått fram hur mycket bevis som helst på att jag är oskyldig och även att hon sagt till sin egen skolpsykolog att hon var så arg på mig så att hon funderade på hur hon skulle kunna hämnas på mig, brydde sig inte Högsta domstolen om alls. Dessa hämndplaner uttalade målsäganden bara 2 veckor före anklagelsen!

HEMLIG IDENTITET

Målsägandens identitet hemligstämplades på sin egen begäran, allt för att sätta munkavle på mig, hela familjen och släkten som vet hur hon hittat på saker om folk hela livet. Men min identitet är givetvis offentlig!

SEKRETESS

I dessa mål sekretessbelägger rätten allt så att man inte skall kunna få komma till tals överhuvudtaget och därav så är resten av ärendet lösenordsskyddat och endast till för de som försöker hjälpa mig med mitt ärende.

KONTAKTA MIG